Lĩnh vực kinh doanh

    18/11/2017

“Cung cấp dịch vụ Logistics tích hợp trên phạm vi rộng với giá hợp lý” là Năng lực cốt lõi của vận tải Hòa Phát đã được Ban lãnh đạo xác định từ năm 2014.

Bình luận