Entries by admin

6 Loại giấy vận tải cần thiết khi vận chuyển trong nước mà quản lý cần tìm hiểu

Giấy tờ vận chuyển hàng hóa là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh vận tải. Nó là cơ sở để xác minh sự chuyển giao hàng hóa của người gửi đến với đơn vị vận chuyển. Đồng thời cũng thể hiện sự tiếp nhận của đơn vị vận chuyển đối với […]

Quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử để vận chuyển hàng hóa đi trên đường

Công nghệ phát triển, hầu như mọi hoạt động trong kinh doanh đều chuyển sang nền tảng internet. Hóa đơn điện tử là một trong những “sản phẩm” như thế. Đây là loại hình hóa đơn mới nên nhiều doanh nghiệp còn lúng túng khi sử dụng. Vậy, quy định về việc dùng hóa đơn […]