Quy định mới về xử phạt chứng từ đi đường đối với hàng hóa năm 2021

Khi vận chuyển hàng hóa trên đường các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, vận tải và cả lái xe cần lưu ý để tránh bị mất chi phí….

Hàng hóa đi đường không kèm theo hóa đơn sẽ bị xử phạt thiếu chứng từ khi đi đường

Hàng hóa đi đường không kèm theo hóa đơn sẽ bị xử phạt thiếu chứng từ khi đi đường

Các loại chứng từ đi đường đối với hàng hóa vận chuyển nội địa cần có

Thông thường hàng hoá đi đường thường phải có hoá đơn (trừ trường hợp hàng hoá lưu chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ và hàng hoá vận chuyển tới địa chỉ khách hàng).

=> Tham khảo Chứng từ cần có khi sử dụng vận tải đường bộ

Ngoài ra, tuỳ loại hàng hoá có thể yêu cầu thêm một số chứng từ khác như: giấy tờ xuất nhập khẩu, hợp đồng mua bán….

Điều chuyển hàng hóa nội bộ doanh nghiệp có cần xuất hóa đơn?

Trường hợp đơn vị có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng là các đơn vị kê khai nộp thuế độc lập. Hoặc dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ để gửi hàng cho đơn vị trực thuộc.

Sử dụng hoá đơn điện tử làm chứng từ vận chuyển hàng hoá

Đối với hàng hoá khi lưu thông trên đường khi có sử dụng hoá đơn điện tử cơ quan kiểm tra có trách nhiệm tự kiểm tra thông tin về hoá đơn và không được yêu cầu hoá đơn giấy (trường hợp chứng từ giấy thì không cần ký tên, đóng dấu của người mua, bán hàng hoá

Mức phạt với hàng đi đường không có hoá đơn

Đối với hàng hoá đi đường không có hoá đơn (nếu thuộc trường hợp phải xuất hoá đơn) có thể bị xử lý theo Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 17. Xử phạt hành vi trốn thuế

1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng; lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế;

Ngoài ra xử phạt hành vi trốn thuế, tuỳ mức độ có thể bị xử phạt về tội trốn thuế nếu có đầy đủ yếu tố cấu thành hình sự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *