Thí điểm nâng cấp phần mềm cấp giấy phép lái xe cuối tháng 09/2021

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đến cuối tháng 09/2021 sẽ thực hiện thí điểm mở rộng hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đổi giấy phép lái xe tại 12 tỉnh, thành phố. Do ngành Giao thông Vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tiến tới mở rộng trên phạm vi toàn quốc từ năm 2022 theo yêu cầu của Chính phủ.

Thí điểm nâng cấp phần mềm cấp giấy phép lái xe cuối tháng 9-2021

Thí điểm nâng cấp phần mềm cấp giấy phép lái xe cuối tháng 9-2021

Để thí điểm mở rộng tại 12 tỉnh, thành phố, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông Vận tải có ý kiến với UBND tỉnh, thành phố bố trí kinh phí nâng cấp phần mềm nghiệp vụ giấy phép lái xe; kinh phí thuê phần mềm, hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ, vận hành hệ thống hằng năm.

=> Tham khảo thêm về Các loại bằng lái xe tải theo quy định tại Việt Nam

Đồng thời, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe điện tử cho người lái xe và chia sẻ, tích hợp với cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) trên Cổng dịch vụ công quốc gia; nghiên cứu việc sử dụng kết quả chứng thực bản sao điện tử giấy khám sức khỏe cùng với việc sử dụng dữ liệu khám sức khỏe điện tử…

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thí điểm cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội và tỉnh Hà Nam theo đúng tiến độ quy định của Chính phủ từ ngày 01/7/2020.

Trong thời gian triển khai (từ tháng 7/2020 đến 4/2021), có 2.033 lượt tài khoản truy cập, 10 hồ sơ đã thực hiện thành công việc cấp đổi giấy phép lái xe và trả tận tay cho người thực hiện vận chuyển trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và là nhóm Dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *