Doanh nghiệp vận tải và các đối tượng được hưởng gói hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp 30.000 tỷ

Chưa bao giờ tỷ lệ người thất nghiệp lại cao như vậy – Dịch bệnh diễn ra lâu dài làm tỷ lệ thất nghiệp tăng cao đột biến. Kể cả đối với các ngành dịch vụ như vận tải cũng có nguy cơ thất nghiệp cao, do những chính sách vận chuyển đến các cùng dịch luôn có sự thay đổi.

Doanh nghiệp vận tải và các chính sách bảo hiểm thất nghiệp cần quan tâm

Doanh nghiệp vận tải và các chính sách bảo hiểm thất nghiệp cần quan tâm

Do đó bên cạnh những gói hỗ trợ được Nhà nước đưa ra cho những ngành lao động tự do, thì người lao động hiện nay cũng rất quan tâm đến Báo hiểm thất nghiệp.

Để đáp ứng nhu cầu đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cụ thể:

Các đối tượng được hưởng BHTN

Người dân đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ) tại thời điểm ngày 30/9/2021 – không bao gồm người lao động đang làm việc tại:

 • Cơ quan nhà nước;
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;
 • Đơn vị vũ trang nhân dân;
 • Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
 • Đối với những người đã dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động.

Hoặc có hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021 ( có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng ).

Mức hỗ trợ được hưởng

 • Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng được hỗ trợ 1.800.000 đ/người.
 • Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được hỗ trợ 2.100.000 đ/người.
 • Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng được hỗ trợ 2.400.000 đ/người.
 • Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng được hỗ trợ 2.650.000 đ/người
 • Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng được hỗ trợ 2.900.000 đ/người.
 • Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng được hỗ trợ 3.300.000 đ/người.

=> Chú ý: Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động được thực hiện từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Một số lưu ý cần quan tâm về BHTN

Bên cạnh đó Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ sẽ giảm mức đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động.

Đối tượng chính là người sử dụng Lao động tự do quy định tại điều 43 của Luật Lao động – đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021 – được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Điều này sẽ được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2021.

Về việc thực hiện Nghị quyết, Chính phủ quy định cụ thể đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ bảo đảm nguyên tắc đóng – hưởng, chia sẻ, công bằng đối với người đóng BHTN, người lao động tại các Doanh nghiệp vận tải hàng hóa và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện chính sách  hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả, không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *