Entries by admin

Doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn do các vướng mắc trong việc thực hiện quy đinh phòng chống dịch Covid-19

Việc kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân trong mùa dịch Covid-19 chỉ nên được thực hiện tại các điểm giao nhận hàng hóa. Với yêu cầu bảo đảm tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên trên thực […]