Thiết lập danh sách khách hàng liên lạc thường xuyên của Doanh nghiệp

6 bước xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động doanh nghiệp trong thời kỳ Covid-19

Để duy trì hoạt động doanh nghiệp trong thời kỳ Covid-19, doanh nghiệp cần thực hiện để xây dựng một kế hoạch duy trì hoạt động gồm 6 bước cơ bản sau:

6 bước xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động Doanh nghiệp trong thời kỳ Covid-19

6 bước xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động Doanh nghiệp trong thời kỳ Covid-19

Bước 1: Xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ chính của doanh nghiệp

Sản phẩm hoặc dịch vụ quan trọng của doanh nghiệp là gì ? Hãy xem xét các tiêu chí sau:

  • Doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
  • Lượng khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
  • Những tổn thất nếu không thể giao hàng: hậu quả tiêu cực về tài chính, năng suất và uy tín.

Bước 2: Thiết lập mục tiêu cho duy trì hoạt động của doanh nghiệp

Bạn muốn đạt được điều gì qua việc xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động cho doanh nghiệp mình ?

Thiết lập mục tiêu duy trì hoạt động của Doanh nghiệp

Thiết lập mục tiêu duy trì hoạt động của Doanh nghiệp

Bước 3: Đánh giá tác động của sự gián đoạn đối với doanh nghiệp và người lao động

Doanh nghiệp của bạn có thể chống chịu với những gián đoạn trong bao lâu ?

Doanh nghiệp cần những nguồn lực nào và các nhà cung cấp, đối tác và nhà thầu nào để tiến hành các hoạt động kinh doanh quan trọng ?

Bước 4: Liệt kê các việc làm để bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Các hành động cần giúp doanh nghiệp giảm tiểu rủi ro cho các yếu tố: Con người, Quy trình, Lợi nhuận và Quan hệ đối tác.

Con người: Cuộc sống của người lao động và gia đình họ.

Quy trình: Vận hành của doanh nghiệp ( hàng hóa, vận chuyển, mô hình hoạt động, khách hàng…)

Lợi nhuận: Tạo doanh thu.

Quan hệ đối tác: Môi trường để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Bước 5: Thiết lập danh sách liên lạc

Thời kỳ dịch Covid-19 Doanh nghiệp bạn sẽ phải ưu tiên giao tiếp từ xa nhiều hơn.

Thiết lập danh sách khách hàng liên lạc thường xuyên của Doanh nghiệp

Thiết lập danh sách khách hàng liên lạc thường xuyên của Doanh nghiệp

Hãy chắc chắn rằng bạn có danh sách chính xác và cập nhật thông tin của tất cả các bên liên quan quan trọng.

Bước 6: Duy trì , rà soát và liên tục cập nhật xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động của doanh nghiệp

Thường xuyên cập nhật các mục tiêu duy trì hoạt động doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả của chúng.

Đồng thời đánh giá các rủi ro, các chiến lược để tiếp tục kinh doanh và các quy trình khác trong xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

=> Tham khảo thêm Cách hiểu và quản trị dòng tiền hiệu quả cho Doanh nghiệp

Lập được kế hoạch sơ bộ như vậy, chúng tôi tin rằng Doanh nghiệp của bạn sẽ từng bước vượt qua khó khăn trong thời kỳ đại dịch và phát triển tốt hơn sau này.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *